Vilkår - iPole

Vilkår og betingelser

Forside > Vilkår

1. Medlemskabet

Et medlemskab er personligt og starter på dagen for indmeldelse, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til iPole. Det er medlemmets ansvar, at iPole altid har de korrekte oplysninger. HOLD: Navnet på dit medlemskab indikerer, hvor mange bookinger du kan have i systemet af gangen. Så hvis du har valgt et medlemskab med 3 samtidige bookinger, så kan du have 3 bookinger i systemet af gangen, men altså ubegrænset antal træning/hold, men max. 3 bookinger i systemet af gangen.
Fortrydelsesret: Såfremt dit medlemskab er købt online har du 14 dages fortrydelsesret. I tilfælde af fortrydelse af medlemskab tilkommer et oprettelsesgebyr på 299 kr.

2. Varighed og medlemskabstype

DIBS/medlemskaber er fortløbende medlemskaber, og løber indtil de opsiges. Medlemskaberne med binding ophører ikke automatisk ved udløb af den periode, der er binding på, men skal ligeledes opsiges i henhold til pkt. 14. Medlemskaberne er defineret som 1/2/3/5 eller 7 mulige bookinger på samme tid. Men ubegrænset antal. Minimumsprisen i perioden for løbende-medlemskaber med 6 mdr. binding er som ex. ”289”= 1734 kr. ”189”=1134 kr. Vi garanterer der er ledige pladser hver uge, men vi kan ikke garantere plads på specifikke hold, da booking foregår efter ”først-til-mølle”-princippet.

3. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned. Du kan kun opsige dit medlemskab via email jf. pkt. 14.
Udmeldelsen er kun gyldig når iPole har sendt dig en bekræftelse på opsigelsen. Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero eller i en bindingsperiode. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

4. Betaling

Det er medlemmets ansvar, at tilmelde betalingen til en automatisk betalingsservice DIBS. Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales beløbet for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et DIBS medlemskab tilmeldes aftalen via kreditkort, og der betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via DIBS.
Herefter bliver ydelsen trukket d. 1. i hver måned forudbetalt.

5. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker via email til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst.

6. Bero

Medlemskabet kan sættes i bero inden den 15. i måneden, i op til 1 mdr. Der skal opgives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales der gebyr efter gældende takst (49 kr.) pr. måned. Ved graviditet og lignende kan reglerne om bero tilsidesættes.

7. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig, kan DIBS medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Medmindre personen under 18 år, med forældrenes samtykke, selv kan betale for medlemskabet ved tilmelding til Betalingsservice.

8. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos iPole. iPole tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

9. Værdigenstande

iPole anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares inde i holdsalen under træning. iPole bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

10. Ordensregler

Under træning skal der altid anvendes beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Husk håndklæde til aftørring af pole’en. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes, samt regler omkring tilladte hjælpemidler. iPole forbeholder sig retten til at udmelde et medlem, hvis vedkommende ikke efterlever vores ordensreglement, som forefindes i centeret.

11. Afmelding af holdreservation

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud online senest 3 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke: 1) afmelder en holdreservation til tiden eller 2) fremmøder sig på holdet, senest 1 min. før holdstart – Opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst (35 kr.).
Bøden frigiver ikke holdreservationen. Bøder eftergives ikke, uanset grund, fordi du som medlem selv kan fremmøde i centeret, og underviseren har navneopråb inden holdstart.

12. Udelukkelse af medlem

iPole kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.

13. Ændring af medlemsbetingelser

iPole kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 45 dage. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. iPole har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i iPole.

14. Kontakt

Alle rettelser og henvendelser skal ske pr. email til det center du er meldt ind i. Din email er kun gyldig såfremt du får en bekræftelse på ændringen. Du finder e-mailadressen på www.iPole.dk under pkt. Kontakt – Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og bekræftelse fra en af iPoles email konti – såfremt du ikke har fået svar indenfor 48 timer, så ring på tlf.nr. der står anført på www.iPole.dk